Boka synundersökning och synintyg i Stockholm

En oskarp och suddig syn är ett vanligt tecken på att man behöver glasögon. Andra symptom kan vara huvudvärk, trötta ögon eller att ögonen svider. Att göra en synundersökning ger svar på vilket synfel du har och vilken typ av glas eller kontaktlins som passar dina ögon. Om du är över 50 år eller har någon ögonsjukdom i släkten rekommenderar vi en mer omfattande ögonhälsoundersökning. Synintyg för körkortstillstånd skickas elektroniskt till transportstyrelsen. Boka tid för synundersökning direkt, vi finns mitt i Stockholms city.
Boka här

Synundersökning

Vid en synundersökning får man fram vilken styrka som behövs för att du ska se skarpt och bekvämt. Mätningar görs också för att kontrollera ögonens rörelser och funktion. Vid behov mäter vi ögats inre tryck, tar ögonbottenfoto och gör synfälts-mätning. Om du behöver progressiva glas kompletterar vi med mätningar av ditt synbeteende som gör att vi kan tillpassa en helt ny typ av individuella skräddarsydda glas. En synundersökning tar 30-50 minuter, utförs av legitimerad optiker och kostar 690 kronor.

Vi är kvalitetscertifierade av Optikerförbundet och arbetar enligt kvalitetsnormen. Vid misstanke om ögonsjukdom skickas remiss till ögonklinik.

Boka synundersökning

Ögonhälsoundersökning

Om du är över 50 år eller har någon ögonsjukdom i släkten rekommenderar vi en ögonhälsoundersökning som är en utökad synundersökning i samarbete med ögonläkare. Vi mäter förutom ditt synfel också ögats tryck, fotograferar ögonbotten, inspekterar ögat i biomikroskop och testar ditt synfält. Resultatet av undersökningen skickas till ögonläkare för bedömning. En ögonhälsoundersökning tar 45 - 60 minuter och kostar 1090 kronor.
Många ögonsjukdomar kan behandlas om de upptäcks i ett tidigt skede.

Boka ögonhälsoundersökning

Synundersökning för torra ögon

Förutom en synundersökning gör vi en utredning för att utvärdera dina torra ögon. Du får behandlingsförslag för just din typ av torra ögon. Denna undersökning tar 45-60 minuter och kostar 790 kronor.

Boka synundersökning torra ögon

Synundersökning linser

Vid en linsundersökning gör vi en synundersökning och kontrollerar ögats yttre delar, bland annat att hornhinnan är klar, att inga tecken på infektion finns eller märken som tyder på att linsen inte sitter bra. Vi ger råd och tips om ditt linsbärande och fortsatta ögonhälsa. Ibland föreslår vi en ny linssort t ex om det har kommit nya varianter som är bättre för ögat eller om det finns ett annat koncept som vi tror passar just dig bättre. Vid behov får du ett glasögonrecept. Pris 690 kr.

Boka synundersökning linser

Nybörjarpaket linser

Om du inte haft linser gör vi först en synundersökning för att få fram vilken styrka du behöver. Sedan kontrollerar vi ögats yttre delar i biomikroskopet för att slutligen prova ut en lins som passar ditt öga. Du får träna på att sätta i och ta ut linserna, ibland blir detta moment vid ett senare tillfälle.

Undersökningen kostar 890 kronor. Då ingår ett startpaket linser och efterkontroller.

Boka nybörjarpaket linser

Synintyg körkort skickas elektroniskt

När du behöver ett synintyg för körkortstillstånd görs en syntest där vi mäter synskärpa och synfält. Du behöver inte boka tid utan kommer på drop-in till oss mitt i Stockholm, på Drottninggatan 80. Testet kostar 190 kronor och tar cirka tio minuter. Intyget kan skickas elektroniskt till Transportstyrelsen. Vill du hellre ha en utskrift på papper fixar vi det direkt.

Obs! Glöm inte att ta med legitimation.

Synintyg förnyelse högre behörighet

Om du är under 45 år och behöver intyg för att förnya din högre behörighet (lastbil, buss) kostar det 290 kronor. Intyget kan skickas elektroniskt till Transportstyrelsen. Vill du hellre ha en utskrift på papper så får du det i stället.

Obs! Om du är över 45 år, eller inte tidigare haft högre behörighet, måste du göra testet hos en läkare.

Det behövs ingen bokning, vi gör testet drop-in.

Gratis syntest i vår syndator

En gratis test i vår syndator tar fram din avståndsstyrka och ger en bra fingervisning om glasögon eller linser kan förbättra din tillvaro.

Boka undersökning här