Torra ögon experter - utbildningskväll på Källmarkskliniken

  • 20 april, 2017

Vi begav oss till Källmarkskliniken för att träffa Sveriges meste torra-ögonexpert Fredrik Källmark. Det blev en oerhört lärorik utbildnings- och informationskväll speciellt för oss på City Optik. Nu känner vi oss rustade att på bästa sätt hjälpa våra kunder med torra ögon. Visste ni att cirka 20% av befolkningen lider av torra ögon. Det kan vara allt från lätta besvär med grusighet och torrhet till svårare fall där inflammationer och synpåverkan är kännbart. Men det finns god hjälp att få! Med värme. massage och rengöring kommer man i många fall långt.

Vanliga orsaker till torra ögon

Utbildningen startade med en genomgång av de vanligaste orsakerna till torra ögon. Vi fick veta att cirka 20% av befolkningen i varierande grad har besvär av torra ögon, och av dessa är 70% kvinnor. Så här kan vi verkligen prata om en kvinnosjukdom.

Bland vanliga orsaker till torra ögon finns rökning, Även miljön vi vistas i och vissa sjukdomar påverkar. För den som använder kontaktlinser som inte har inbyggda fukt- och smörjämnen kan torrhet vara ett problem. Ålder spelar en stor roll. Kroppens förmåga att producera tårvätska minskar med åldern. Många vanliga mediciner ger också torra ögon, bland annat antihistaminer och medel mot depression.

Många av oss sitter flera timmar om dagen framför en dataskärm och det är en mycket vanlig orsak till torra ögon. Vi blinkar mindre framför skärmen och det gör ögat torrt. Det är ofta torr luft i kontorslokaler vilket ytterligare torkar ut ögat.

Utredning av torra ögon

En vanlig synundersökning kan kompletteras med en utredning för att kunna diagnosticera och på bästa sätt behandla torra ögon. Den kompletteringen kan du göra hos oss eller i svårare fall på specialklinik som Källmarkskliniken.

Grunden i undersökningen är att du berättar för undersökaren hur dina besvär visar sig. Torrhet? Sveda? Rinner ögonen? Suddig syn? Du får också berätta var och när du får besvär. Är det på morgonen när du vaknar? Framför dataskärmen? När du går ute? Det är bra att veta om du har någon sjukdom eller äter någon medicin, för många sjukdomar och mediciner är kopplade till torra ögon.

Efer att du berättat om dina besvär gör man en del kompletterande undersökningar till själva synundersökningen. Bland annat mäts produktionen av tårvätska. Här visar Fredrik metodiken vid kontroll av funktionen i Meibomska körtlarna. Det är de små körtlarna som släpper ut den olja som är så nödvändig för att tårvätskan ska fungera smörjande och vara ett skydd för ögat. Det är långt vanligare att man har besvär med Meiboms körtlar än nedsatt tårproduktion, men ofta har man en kombination av bägge. Man kan säga att det ena ger oftast det andra.


Vi fick öva på varandra under Fredriks överseende. Här är det kontroll av Meiboms körtlar. Vi fick också uppdatera våra kunskaper i att mäta tårproduktionen och att använda fluorescein som diagnosverktyg vid en torra-ögonundersökning. En torra-ögon undersökning hos oss tar cirka 45 minuter inklusive synundersökning och behandlingsförslag.

På Källmarkskliniken finns avancerad utrustning för att undersöka Meiboms körtlar som ligger i vertikala linjer i övre och undre ögonlocket. De ska släppa fram lagom med olja till tårvätskan men blir ofta tilltäppta av ihopklumpad olja. Då känns ögonen torra och svidiga.

Behandling av torra ögon

Grunden för behandling av torra ögon är:

  • Värme
  • Massage av ögonlocken
  • Rengöring